سید مجتبی میرمعینی آرتیمانی

جمعه پنجم شهریور 1389
دسته بندی :

دانشجویان عزیز !

شما می توانید اطلاعیه های مربوط به کلاس ها ،نمرات ، اعتراضات و ... را در قسمت "اطلاعیه دانشجویان" مشاهده نمایید

 

شما میتوانید با ایمیل های زیر با من تماس بگیرید.

s.m.mirmoeini@gmail.com


ساعت ارسال 1:18 AM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه پنجم بهمن 1393
دسته بندی :
با توجه به ارفاق در تصحیح برگه و نمره ، نمرات نهایی است.

ش دانشجویی

کلاسی

از 20 نمره

ارفاق

نمره نهایی

920302288

-1

7

4

10

920257770

 

11

4

15

920260703

 

7

4

11

920294119

 

7

4

11

922029034

 

 

 

 

920286452

 

6

4

10

920286476

 

9

4

13

920296358

 

7

4

11

911179646

 

10

4

14

920685615

 

7

4

11

920258949

 

9

4

13

920309403

 

8

4

12

920267006

 

 

 

 

922031224

 

6

4

10

920286436

 

9

4

13

911184379

 

6

4

10

920271241

 

 

 

 

910758430

-1

5

4

8

920313523

 

7

4

11

920266212

-1

18

4

20

920259223

 

6.5

4

10.5

920258017

-1

7

4

10

922078804

 

2

4

6

911180342

 

18

4

20

922548410

 

3

4

7

900977197

 

7

4

11

920259083

 

12

4

16

911234434

 

14

4

18

900992220

 

6

4

10

920307830

+1

7

4

12

922062859

 

7

4

11

911180278

 

 

 

 

922534431

 

4

4

8

920296559

 

10

4

14


ساعت ارسال 9:9 AM نویسنده: آرتیمانی
شنبه چهارم بهمن 1393
دسته بندی :
برگه ها با ارفاق بسیار فراوان تصحیح شده است.

ش دانشجویی

از 11

پروژه از 8

حضور عیاب از 1

ارفاق

نمره نهایی

911217076

8.25

8

1

2

18.25

922007940

0

 

 

 

0

911181765

3.3

7

1

2

11.3

920307914

9.9

8

1

2

20

911234097

7.7

8

1

2

18.75

920294758

0

 

 

 

0

911233393

9.4

5

6/0

2

17

911217507

6.1

7

0

2

15.25

910735001

1.1

6

0.4

2

9.5

910942954

3.3

8

1

2

14.25

911194521

6.1

7

0

2

15.25

922014001

9.4

7

1

2

20

911223490

4.4

6

1

2

13.5

922748090

1.7

7

0.6

2

11.5

901007465

0

 

 

 

0

911193776

5.5

7

1

2

15.5

920275721

1.5

0

0

2

3.5

910752275

2.8

4

0.6

2

9.5

911183492

2.2

4

1

2

10

922012606

1.5

4

1

2

10

911184900

6.1

8

1

2

17

901175851

2.2

5

0.6

2

10

911183713

8.25

7

1

2

18.5

901197985

2.2

6

1

2

10.25

911207163

6.1

7

0

2

15.25

920264449

3.9

5

0

2

11

922078804

1.2

0

0

2

3.25

911180342

8.8

7

0

2

18.5

922548410

0

 

 

 

0

910751956

3.3

6

1

2

12.5

911189252

5

6

1

2

14

910751418

4.4

6

0.8

2

13.25

911217764

7.7

6

1

2

16.75

910749766

3.3

6

0

2

11.25

922738004

5

8

0

2

15

91550100050

7.2

8

0

2

17.25

911183636

4.1

6

0.8

2

13

911234434

8.25

8

0.6

2

18.75

911009759

3.9

7

1

2

14

922753504

1.7

7

1

2

11.75

911190753

9.9

8

1

2

20

911184231

3.9

6

1

2

13

911227579

3.9

4

0.6

2

10.5


ساعت ارسال 9:51 AM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
دسته بندی :
شما می توانید جزوه روش تحقیق را از اینجا دانلود کنید.

http://s5.picofile.com/file/8102402226/Copy_of_Ravesh_Tahghigh_1_.zip.html


ساعت ارسال 4:56 PM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه دوازدهم اسفند 1392
دسته بندی : آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی
 جزوه آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی را از اینجا دانلود کنید.

لینک خرابی را گزارش دهید.


ساعت ارسال 11:35 AM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392
دسته بندی :

با توجه به ارفاق فراوان در تصحیح برگه ها و نمرات هیچ گونه تغییر دیگری اعمال نخواهد شد. ادامه مطلب...


ادامه مطلب
ساعت ارسال 2:24 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392
دسته بندی :

با توجه به ارفاق فراوان در تصحیح برگه ها و نمرات هیچ گونه تغییر دیگری اعمال نخواهد شد. ادامه مطلب...


ادامه مطلب
ساعت ارسال 2:18 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392
دسته بندی :
با توجه به ارفاق فراوان در تصحیح برگه ها و نمرات هیچ گونه تغییر دیگری اعمال نخواهد شد. ادامه مطلب....


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:50 AM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:20 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و چهارم دی 1392
دسته بندی :
به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:56 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و چهارم دی 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:39 AM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه بیست و دوم دی 1392
دسته بندی :
دانشجویان عزیز،

همیشه وبرای تمام دروس اینقدر بد امتحان میدهید؟



ساعت ارسال 2:22 PM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه سوم دی 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
دانشجویانی که درس پروژه را برداشته اند می توانند روز 5 شنبه پنجم دیماه ساعت 11 به بعد برای تحویل پروژه به دانشگاه آزاد صفادشت مراجعه کنند.


ساعت ارسال 1:7 PM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه سوم دی 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
امتحان میانترم مبانی الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت روز 5 شنبه 5 دیماه برگزار میگزدد.


ساعت ارسال 8:31 AM نویسنده: آرتیمانی
شنبه دوم آذر 1392
دسته بندی : ادبیات

قسمت اين بود که من با تو معاصر باشم

تا در اين قصه ی پر حادثه حاضر باشم

حکم پيشانی ام اين بود که تو گم شوی و

من به دنبال تو يک عمر مسافر باشم

تو پری باشی و تا آنسوی دريا بروی

من به سودای تو يک مرغ مهاجر باشم

قسمت اين بود ، چرا از تو شکايت بکنم ؟!

يا در اين قصه به دنبال مقصر باشم ؟

شايد اينگونه خدا خواست مرا زجر دهد

تا برازنده ی اسم خوش شاعر باشم

شايد ابليس تو را شيطنت آموخت که من

در پس پرده ی ايمان به تو کافر باشم

دردم اين است که بايد پس از اين قسمتها

سالها منتظر قسمت آخر باشم !!


ساعت ارسال 12:17 PM نویسنده: آرتیمانی
شنبه دوم آذر 1392
دسته بندی : ادبیات
ای قسمت من از قسم والقلم و نون !

دوشيزه ديوانه من! جوجه مجنون !

ای هرم نگاهت سبب گرمی بندر  !

شيرين پريشان من ای قند قلندر !

ای آخرت و حال من ای آخر اول !

سيب ازلی پيش تنت ميوه تنبل !

ای يک شبه ديوانه شدن از برکاتت !

ديوان غزل حاصل حمد حرکاتت !

زنجير شما بر من بی دين همه نعمت !

« زن_ جيره» ! دلخواه من از اين همه نعمت !

ای خاتمه برتری کوه بر انسان !

پايان خوش سلطه اندوه بر انسان !

ای مهر تو چون مادر و قهر تو چو کودک !

تا بوده نديده است کسی مثل تو کودک !

ای ماهی قرمز تو کی از آب پريدی ؟
رويای مرا ديدی و از خواب پريدی ! ؟

بادی ! ؟ که از اين راه پر از خاک گذشتی ؟

يا آب ؟ که از اين همه گل پاک گذشتی ؟

چون خنده ای آهسته به لبهام نشستی !

بی داشتن دانه در اين دام نشستی !

زنجير مرا از کف تقدير گرفتی

مستی به من آموخته تخدير ، گرفتی !

ديدم که نگاهت غم در اين نشاط است !

گيسوی تو مجموعه ی پلهای صراط است !

تا دست به دستت زدم از برق پريدم

خورشيد تو را ديدم و تا شرق پريدم !

ديدم عرق شرم دو تا سيب رسانده !

آتش به گلستان تو اسيب رسانده !

آنگونه که آدم هوسش را ز زن آموخت

چشم تو به من شيوه شيطان شدن آموخت !

«شمسم» شدی و «مولويم» کردی و رفتی !

با چند غزل «منزوی» ام کردی و رفتی !

چشمان تو درويش شد و شور به من داد

در پنجه ام آتش زد و تنبور به من داد !

ناگاه به هم ريخت فعول و فعلاتم !

من مشتعلٌ مشتعلٌ مشتعلاتم !

سوگند به خالت که نه « هندی» نه «عراقی» است

مستی سيهم چشم سياه تو چو ساقی است !

هيچ آيينه در حسن تو تاثير ندارد

يک بيت نيازی به دو تفسير ندارد !


ساعت ارسال 12:11 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه پانزدهم آبان 1392
دسته بندی : زبان ماشین واسمبلی
با سلام

بدانشجویان گرامی سلام،

با توجه به تعدد تعطیلی های روز 5شنبه در این ترم لطفا برای جلوگیری از اتلاف زمان کلاس جزوه زیر را دانلود کنید و به صورت پرینت شده با خود به کلاس بیاورید. احتمالا غلط هایی املایی در این جزوه وجود دارد که در نسخه پرینتی خود میتوانید آنرا اصلاح نمایید.

کتاب اسمبلی نیک مهر را نیز که در لینک زبان ماشین واسمبلی  کنار صفحه قرار دارد را برای تکمیل اطلاعات دانلود کنید.

دانلود جزوه


ساعت ارسال 12:18 PM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه بیست و دوم مهر 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
با سلام

کلاس کارگاه مبانی اللکترونیک در روز پنجشنبه 9 آذر ماه دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت تشکیل خواهد شد.


ساعت ارسال 9:10 AM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392
دسته بندی : گوناگون

مستی به شکستن سبویی بند است 

هستی به بریدن گلویی بند است 

گیسو مفشان ،توبه ی ما را مشکن 

چون توبه ی عاشقان به مویی بند است ..!


از غیر تو بی نیاز کردند مرا 

با عشق تو هم تراز کردند مرا 

تا فاش شود فقط تو در قلب منی 

جراحی قلب باز کردند مرا ...!


خورده است ولی غیر ارادی خورده است 

از شدت غم ز فرط شادی خورده است 

افتاده زمین و بر نمی خیزد ..وای 

این تاک گمان کنم زیادی خورده است ...!


ساعت ارسال 3:34 PM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392
دسته بندی : گوناگون

خیلی باورش دردناک و سخت است که مادری میتواند از ۱۰فرزندش نگهداری کند،
اما ۱۰فرزند نمیتواند از یک مادر نگهداری کنند.
واقعا بی انصافیست…

ساعت ارسال 11:11 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه نوزدهم شهریور 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
دانشجویان گرامی

نمرات در سایت دانشگاه اعلام شد. با توجه به اینکه ارفاق فراوانی در ارایه نمرات داده شده ، برای بررسی مجدد برگه ها ( در صورت اعتراض) این ارفاق کسر خواهد شد.


ساعت ارسال 9:18 AM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان

برگه های مبانی الکترونیک تصحیح شده است  و متاسفانه نمرات با ارفاقی که در تصحیح داشتم بسیار پایین است. اکثر دانشجویان حتی از تعاریف اولیه مفاهیم هم عاجز بوده اند. و به وفور تقلب های ناشیانه و بچه گانه در برگه ها دیده می شود. بنابراین چون جایی برای اعتراض در این درس، با توجه به ارفاق بالایی که شده است ، وجود ندارد نمرات را در سایت دانشگاه وارد خواهم کرد. اگر کسی به نمره خود اعتراض دارد مجددا بررسی خواهم کرد ولی اینبار ارفاقی در کار نیست.

دانشجویان گرامی !

امتحانی که  گذارندید امتحان مبانی الکترونیک بود نه امتحان انشا با موضوع "مشکلات زندگی خود را بیان کنید".


ساعت ارسال 10:14 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392
دسته بندی : گوناگون

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره/42)

و حق را به باطل نياميزيد! و حقيقت را با آنكه خود مى‏دانيدكتمان نكنيد!

**********

ریحانه منصوری، متولد سال 1364 در شهر تهران است. وی تحصیلات عالیه خود را در رشته کارشناسی فلسفه غرب شروع کرد و تا مقطع کارشناسی ارشد پیش رفت و رساله خود را با عنوان «سیاست بازشناسی: بررسی و تحلیل مبانی نظری تکثرفرهنگی» گذراند و در کنار تحصیل به حرفه روزنامه‌نگاری مشغول بوده است. او هم‌اکنون دوره دکتری خود را در دانشگاه اصفهان سپری می‌کند. اهم برنامه‌های وی برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ارائه طرح‌هایی برای بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کلانشهر تهران و نیز تلاش برای قرار دادن بیشتر شهرداری در ریل قانون است.

· بهره‌گیری از اندیشه، تخصص و تجربه شهروندان برای تحقق سند چشم‌انداز 1404 در حوزه مسائل شهری

· توجه به ایده‌ها و ظرفیت‌های قرآنی موجود در شهر در راستای ارتقاء سلامت معنوی، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و الگوسازی برای سبک زندگی اسلامی

· نظارت دقیق و استاندارد در بحث مناسب‌سازی معابر و اماکن برای رفاه حال جانبازان و معلولان

· توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات کودکان آسیب‌دیده پایتخت و کارآفرینی و مشارکت بانوان در حوزه‌های مربوطه و ساماندهی زنان سرپرست خانوار

· توسعه روزنامه‌نگاری شهروندی برای افزایش آگاهی‌های شهروندان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

· مقدمات ایجاد شهر با نشاط از طریق گسترش فضای تفریحی همگانی در سایه هویت‌بخشی و حمایت ازطرح‌های فرهنگی و هنری

· برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز آموزشی عالی دولتی، فنی حرفه‌ای، علمی کاربردی با ایجاد و بومی‌سازی رشته‌های جدید و مورد نیاز جامعه با رویکرد امور شهری

 

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

سال 92 برابر چشم‌انداز امیدوارانه‌ای که به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛ نه به این معنا که دشمنیِ دشمنان کاسته خواهد شد، بلکه به این معنا که آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آینده‌ این ملت به دست خودشان و با همتِ با کفایت خودشان ان‌شاءالله بهتر و امیدبخش‌تر خواهد شد.

 

شهر زنده است، می‌زید؛ بیمار می‌شود و گاه خسته. پس نباید بی‌تفاوت از کنار آن عبور کنیم.

کد: 7415

چهارمین دوره انتخابات انتخابات شورای اسلامی شهر تهران

خرداد 92


ساعت ارسال 10:21 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
برگه ها با ارفاق تصحیح شده اند. ۳نمره ارفاق داده شده و  نمرات نهایی است.

ادامه مطلب....


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:15 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
برگه ها با ارفاق تصحیح شده اند. و نمرات نهایی است.( با ۴ نمره ارفاق)

ادامه مطلب....


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:8 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
برگه ها با ارفاق تصحیح شده اند.

نمرات نهایی است و هیچ گونه تغییری نخواهد کرد.

ادامه مطلب....


ادامه مطلب
ساعت ارسال 8:19 AM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه بیستم خرداد 1392
دسته بندی :
شعر زير ، اثر زيبايي است از استاد بهروز ياسمي  که توسط آقای سجاد مهدوی ارسال گردیده است.

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم
چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم

به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور
به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور

به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری
که سراغش ز غزلهای خودم می گیری

به همان زل زدن از فاصله دور به هم
یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم

به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو
به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو

به نفس های تو در سایه سنگین سکوت
به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت

شبحی چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من است

یک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش
می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش

آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده
بر سر روح من افتاده و آوار شده

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است

یک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش
می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش

رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است

آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست
راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟

اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست
پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟

حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش
عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوش

آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود
آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود

اینک از پشت دل آینه پیدا شده است
و تماشاگه این خیل تماشا شده است

آن الفبای دبستانی دلخواه تویی
عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی
ساعت ارسال 12:57 PM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه بیستم خرداد 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان

برگه ها با ارفاق تصحیح شده اند.

نمرات نهایی را در ادامه مطلب ببینید . نمرات با ارفاق زیاد ارایه شده و قابل تغییر نیست.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 12:31 PM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه نوزدهم خرداد 1392
دسته بندی : فاضل نظری
همراه بســـــيار است، اما همدمي نيست
مثل تمام غصـــه ها، اين هم غمي نيست
دلــبســــته انـــدوه دامـــنگير خــــود بـــاش
از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــي نيـــست
كــــار بــزرگ خــويــش را كـــــوچــك مـپندار
از دوست دشمن ساختن كار كمي نيست
چشــمي حقيقت بين كنار كعـبه مي گفت
«انسان» فراوان است، اما «آدمي» نيست

فاضل نظری


ساعت ارسال 2:2 PM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه هفتم خرداد 1392
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
برگه ها با ارفاق زیاد تصحیح شده است.به تمامی دانشجویان ۵ نمره ارفاق شده است.نمرات منفی و مثبت هنوز تاثیر داده نشده است.

ادامه مطلب....


ادامه مطلب
ساعت ارسال 12:2 PM نویسنده: آرتیمانی