سید مجتبی میرمعینی آرتیمانی

جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹
دسته بندی :

شما میتوانید با ایمیل های زیر با من تماس بگیرید.

s.m.mirmoeini@gmail.com


ساعت ارسال 1:18 AM نویسنده: آرتیمانی
شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴
دسته بندی :

ردیف

کد دانشجو

ف کلاس

1

930121786

 50

2

880929347

 70

3

932279704

 75

4

922535146

 35

5

920262126

 50

6

930096291

 50

7

911224740

 80

8

910183762

 45

9

932378999

 35

10

922524623

 50

11

920309403

 50

12

930678201

 55

13

920257987

 20

14

920290217

 

15

932288044

 

16

930678292

 40

17

910758430

 25

18

930110684

 65

19

930103940

 75

20

940231610

 

21

910750190

 50

22

922053826

 60

23

922511024

 85

24

920258017

 65

25

930099875

 35

26

932373278

 70

27

940177666

 

28

911234966

 40

29

932381288

 40

30

911203831

 75

31

930672768

 55

32

930672615

 95

33

920309817

 35

34

920272001

 70

35

922534437

 40

36

922534431

 45


ساعت ارسال 16:32 PM نویسنده: آرتیمانی
شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴
دسته بندی :

ردیف

کد دانشجو

از 100 نمره

1

922535146

35

2

922055686

52

3

932381496

 

4

920294119

27

5

920285091

 

6

920273630

 25

7

920294758

 30

8

920286452

 25

9

920286476

 40

10

922545863

 30

11

922500005

 55

12

922518885

 20

13

920278611

 

14

920267424

 

15

920296358

 15

16

920685615

 35

17

920280675

 

18

930125100

 

19

922500156

 25

20

920312691

 40

21

920257987

 25

22

932379395

 10

23

920706683

 35

24

920290217

 

25

920286436

 

26

920269564

 30

27

922545411

 80

28

922536630

 25

29

922048868

 

30

910758430

 20

31

920260592

 30

32

910750190

 50

33

920266212

 70

34

922066494

 38

35

920258017

 45

36

922526206

 25

37

930099875

 34

38

930682354

 15

39

911234966

 27

40

932380769

 10

41

922044218

 35

42

920271934

 50

43

922054294

 25

44

920272001

 45

45

920299541

 25

46

922062859

 35

47

920269146

 30

48

911180278

 10

49

922534437

 50

50

920296559

 35

51

932344288

 


ساعت ارسال 16:31 PM نویسنده: آرتیمانی
شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴
دسته بندی :

ردیف

کد دانشجو

ف کلاس

1

930121786

 75

2

920302288

 45

3

900997144

 45

4

920294119

 45

5

930096291

 65

6

920294758

 40

7

920286452

 40

8

920286476

 55

9

922524623

 75

10

930125100

 40

11

922500156

 50

12

920312691

 50

13

922545411

 80

14

910758430

 50

15

930110684

 45

16

930096620

 50

17

920689002

 55

18

910750190

 70

19

920258056

 45

20

922511024

 60

21

930099875

 65

22

920689289

 50

23

911203831

 75

24

920271934

 40

25

920309817

 40

26

920299541

 35

27

922534437

 45


ساعت ارسال 16:30 PM نویسنده: آرتیمانی
شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴
دسته بندی :

ردیف

کد دانشجو

از100 نمره

1

932301574

 45

2

932333806

 30

3

900997144

 25

4

920285091

 30

5

910937200

 25

6

932707523

 غ

7

932335284

 70

8

911896447

 30

9

922764314

 غ

10

920280675

 غ

11

930678201

 50

12

943226167

 60

13

921959397

 30

14

930666725

 50

15

932288044

 40

16

930665665

 60

17

900105334

 30

18

922753021

 65

19

932253015

 25

20

911702497

 45

21

900990978

 75

22

932336179

 55

23

932046720

 20

24

932381288

 40

25

922745750

 25

26

932378058

 غ

27

910947463

 25


ساعت ارسال 16:28 PM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴
دسته بندی :
دانشجویان عزیز با تسلیت ایام سوگواری مظلوم کربلا و آرزوی قبولی عزاداری ها، به اطلاع میرساند کلیه کلاسهای روز پنج شنبه 30 مهرماه 94 تشکیل نمیگردد.


ساعت ارسال 9:52 AM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :
شور ِ دیدارت اگه شعله به دلها بکشد

رود را از جگــر کـــوه بــــه دریـا بکشد

گیسوان تو شبیه است به شب اما نه

شب کــــه اینقدر نباید بــه درازا بکشد

خود شناسی قدم اول عاشق شدن است

وای بر یوسف اگـــر نــــــــاز زلیــــخا بکشد

عقل یک دل شده با عشق فقط می ترسم

هم به حاشا بکشد هــــم به تماشا بکشد

زخمی کینه ی من این تو و این سینه ی من

من خودم خواسته ام کار بــــه اینجـــا بکشد

یکی از ما دو نفر کشته به دست دگری است

وای اگــــر کار من و عشق بـــــه فردا بکشد


ساعت ارسال 13:46 PM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :

شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته از دستی

نمیدانم چه نوشیدم که سیرم کرده از هستی

خودم مستُ ،غزل مستُ ،تمام واژه ها مستند

قلم شوریده ای امشب،عجب اُعجوبه ای هستی!

به ساز من که میرقصی،قیامت میکنی به به...

چه طوفانی به پا کردی،قلم شاید تو هم مستی؟!

زمین مستُ،زمان مستُ،مخاطب مست شعرم شد

بنازم دلبریهایت!قلم، الحق که تردستی

فلانی فرق بسیار است،میان مستی و مستی

عزیزم خوب دقت کن!به هر مستی نگو پستی

تظاهر میکنی اما،تو هم از دیدِ من مستی

اگر پاکیزه تر بودی،به شعرم دل نمی بستی

خودم مستُ ،غزل مستُ، تمام واژه ها مستند

مخاطب معصیت کردی!به مشتی مست پیوستی


ساعت ارسال 13:41 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :
جزوه طراحی صفحات وب را از اینجا دانلود کنید.


ساعت ارسال 12:29 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :
جزوه سیستم های خبره را از اینجا دانلود کنید.


ساعت ارسال 12:27 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :
جزوه هوش منوعی و رباتیک را از اینجا دانلود کنید.


ساعت ارسال 12:26 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :
جزوه آزمایشگاه پایگاه داده را از اینجا دانلود کنید.


ساعت ارسال 12:25 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
دسته بندی :
دانشجویان عزیز!

جزوه آز مبانی الکترونیک را از اینجا دانلود کنید.


ساعت ارسال 12:15 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲
دسته بندی :

با توجه به ارفاق فراوان در تصحیح برگه ها و نمرات هیچ گونه تغییر دیگری اعمال نخواهد شد. ادامه مطلب...

 


ادامه مطلب
ساعت ارسال 14:24 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲
دسته بندی :

با توجه به ارفاق فراوان در تصحیح برگه ها و نمرات هیچ گونه تغییر دیگری اعمال نخواهد شد. ادامه مطلب...

 


ادامه مطلب
ساعت ارسال 14:18 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲
دسته بندی :
با توجه به ارفاق فراوان در تصحیح برگه ها و نمرات هیچ گونه تغییر دیگری اعمال نخواهد شد. ادامه مطلب....


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:50 AM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:20 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲
دسته بندی :
به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:56 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
ساعت ارسال 10:39 AM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲
دسته بندی :
دانشجویان عزیز،

همیشه وبرای تمام دروس اینقدر بد امتحان میدهید؟ساعت ارسال 14:22 PM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
دانشجویانی که درس پروژه را برداشته اند می توانند روز 5 شنبه پنجم دیماه ساعت 11 به بعد برای تحویل پروژه به دانشگاه آزاد صفادشت مراجعه کنند.


ساعت ارسال 13:7 PM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
امتحان میانترم مبانی الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت روز 5 شنبه 5 دیماه برگزار میگزدد.


ساعت ارسال 8:31 AM نویسنده: آرتیمانی
شنبه دوم آذر ۱۳۹۲
دسته بندی : ادبیات

قسمت اين بود که من با تو معاصر باشم

تا در اين قصه ی پر حادثه حاضر باشم

حکم پيشانی ام اين بود که تو گم شوی و

من به دنبال تو يک عمر مسافر باشم

تو پری باشی و تا آنسوی دريا بروی

من به سودای تو يک مرغ مهاجر باشم

قسمت اين بود ، چرا از تو شکايت بکنم ؟!

يا در اين قصه به دنبال مقصر باشم ؟

شايد اينگونه خدا خواست مرا زجر دهد

تا برازنده ی اسم خوش شاعر باشم

شايد ابليس تو را شيطنت آموخت که من

در پس پرده ی ايمان به تو کافر باشم

دردم اين است که بايد پس از اين قسمتها

سالها منتظر قسمت آخر باشم !!


ساعت ارسال 12:17 PM نویسنده: آرتیمانی
شنبه دوم آذر ۱۳۹۲
دسته بندی : ادبیات
ای قسمت من از قسم والقلم و نون !

دوشيزه ديوانه من! جوجه مجنون !

ای هرم نگاهت سبب گرمی بندر  !

شيرين پريشان من ای قند قلندر !

ای آخرت و حال من ای آخر اول !

سيب ازلی پيش تنت ميوه تنبل !

ای يک شبه ديوانه شدن از برکاتت !

ديوان غزل حاصل حمد حرکاتت !

زنجير شما بر من بی دين همه نعمت !

« زن_ جيره» ! دلخواه من از اين همه نعمت !

ای خاتمه برتری کوه بر انسان !

پايان خوش سلطه اندوه بر انسان !

ای مهر تو چون مادر و قهر تو چو کودک !

تا بوده نديده است کسی مثل تو کودک !

ای ماهی قرمز تو کی از آب پريدی ؟
رويای مرا ديدی و از خواب پريدی ! ؟

بادی ! ؟ که از اين راه پر از خاک گذشتی ؟

يا آب ؟ که از اين همه گل پاک گذشتی ؟

چون خنده ای آهسته به لبهام نشستی !

بی داشتن دانه در اين دام نشستی !

زنجير مرا از کف تقدير گرفتی

مستی به من آموخته تخدير ، گرفتی !

ديدم که نگاهت غم در اين نشاط است !

گيسوی تو مجموعه ی پلهای صراط است !

تا دست به دستت زدم از برق پريدم

خورشيد تو را ديدم و تا شرق پريدم !

ديدم عرق شرم دو تا سيب رسانده !

آتش به گلستان تو اسيب رسانده !

آنگونه که آدم هوسش را ز زن آموخت

چشم تو به من شيوه شيطان شدن آموخت !

«شمسم» شدی و «مولويم» کردی و رفتی !

با چند غزل «منزوی» ام کردی و رفتی !

چشمان تو درويش شد و شور به من داد

در پنجه ام آتش زد و تنبور به من داد !

ناگاه به هم ريخت فعول و فعلاتم !

من مشتعلٌ مشتعلٌ مشتعلاتم !

سوگند به خالت که نه « هندی» نه «عراقی» است

مستی سيهم چشم سياه تو چو ساقی است !

هيچ آيينه در حسن تو تاثير ندارد

يک بيت نيازی به دو تفسير ندارد !


ساعت ارسال 12:11 PM نویسنده: آرتیمانی
چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲
دسته بندی : زبان ماشین واسمبلی
با سلام

بدانشجویان گرامی سلام،

با توجه به تعدد تعطیلی های روز 5شنبه در این ترم لطفا برای جلوگیری از اتلاف زمان کلاس جزوه زیر را دانلود کنید و به صورت پرینت شده با خود به کلاس بیاورید. احتمالا غلط هایی املایی در این جزوه وجود دارد که در نسخه پرینتی خود میتوانید آنرا اصلاح نمایید.

کتاب اسمبلی نیک مهر را نیز که در لینک زبان ماشین واسمبلی  کنار صفحه قرار دارد را برای تکمیل اطلاعات دانلود کنید.

دانلود جزوه


ساعت ارسال 12:18 PM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
با سلام

کلاس کارگاه مبانی اللکترونیک در روز پنجشنبه 9 آذر ماه دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت تشکیل خواهد شد.


ساعت ارسال 9:10 AM نویسنده: آرتیمانی
دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲
دسته بندی : گوناگون

مستی به شکستن سبویی بند است 

هستی به بریدن گلویی بند است 

گیسو مفشان ،توبه ی ما را مشکن 

چون توبه ی عاشقان به مویی بند است ..!


از غیر تو بی نیاز کردند مرا 

با عشق تو هم تراز کردند مرا 

تا فاش شود فقط تو در قلب منی 

جراحی قلب باز کردند مرا ...!


خورده است ولی غیر ارادی خورده است 

از شدت غم ز فرط شادی خورده است 

افتاده زمین و بر نمی خیزد ..وای 

این تاک گمان کنم زیادی خورده است ...!


ساعت ارسال 15:34 PM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲
دسته بندی : گوناگون

خیلی باورش دردناک و سخت است که مادری میتواند از ۱۰فرزندش نگهداری کند،
اما ۱۰فرزند نمیتواند از یک مادر نگهداری کنند.
واقعا بی انصافیست…

ساعت ارسال 11:11 AM نویسنده: آرتیمانی
سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان
دانشجویان گرامی

نمرات در سایت دانشگاه اعلام شد. با توجه به اینکه ارفاق فراوانی در ارایه نمرات داده شده ، برای بررسی مجدد برگه ها ( در صورت اعتراض) این ارفاق کسر خواهد شد.


ساعت ارسال 9:18 AM نویسنده: آرتیمانی
یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲
دسته بندی : اطلاعیه دانشجویان

برگه های مبانی الکترونیک تصحیح شده است  و متاسفانه نمرات با ارفاقی که در تصحیح داشتم بسیار پایین است. اکثر دانشجویان حتی از تعاریف اولیه مفاهیم هم عاجز بوده اند. و به وفور تقلب های ناشیانه و بچه گانه در برگه ها دیده می شود. بنابراین چون جایی برای اعتراض در این درس، با توجه به ارفاق بالایی که شده است ، وجود ندارد نمرات را در سایت دانشگاه وارد خواهم کرد. اگر کسی به نمره خود اعتراض دارد مجددا بررسی خواهم کرد ولی اینبار ارفاقی در کار نیست.

دانشجویان گرامی !

امتحانی که  گذارندید امتحان مبانی الکترونیک بود نه امتحان انشا با موضوع "مشکلات زندگی خود را بیان کنید".


ساعت ارسال 10:14 AM نویسنده: آرتیمانی